Wyjazdy

Wyjazdy jednostki w 2014.

1.  03.01.2014      Milikowice                  Zalana kotłownia                                 12:43-1324

2. 06.01.2014      Jaworzyna Śląska      ul.Ceglana   Sadza w kominie.          19:05-20:24

3.  31.01.2014      Czechy                         Sadza w kominie.                                 17:29-18:33

4. 21.02.2014       Piotrowice Świdnickie   Sucha trawa.                                   22:34-23:04

5. 24.02.2014      Jaworzyna Śląska      ul.Węglowa  Nasyp kolejowy.           13:31-14:27

6. 24.02.2014      Jaworzyna Śląska      ul.Powstańców                                    17:57-20:19

7. 02.03.2014      Jaworzyna Śląska      Stawy    Sucha Trawa.                        18:14-18:56

8. 06.03.2014     Piotrowice Świdnickie   Dachowanie samochodu.             06:53-7:36

9. 06.03.2014     Jaworzyna Śląska      ul.Powstańców  Sucha Trawa.           18:03-19:01

10. 06.03.2014   Jaworzyna Śląska      ul.Ekerta.     Sucha Trawa.                   19:13-20:07

11. 06.03.2014     Jaworzyna Śląska      ul.Ekerta.     Sucha Trawa.                   20:07-20:53

12. 07.03.2014    Jaworzyna Śląska       ul.Ekerta.    Sucha Trawa.                   19:59-20:56

13. 08.03.2014    Jaworzyna Śląska       Pomoc Policji.                                       15:50-16:44

14. 12.03.2014     Nowy Jaworów           Sucha Trawa.                                         16:05-17:41

15. 13.03.2014    Jaworzyna Śląska        ul.Jana Pawła II .  Pożar zarośli.         21:28-21:55

16. 15.03.2014    Jaworzyna Śląska        ul.Jana Pawła II.   Sadza w kominie.   18:54-19:37

17. 15.03.2014    Jaworzyna Śląska        ul.Westerplatte.    Sadza w kominie.   20:53-21:20

18. 16.03.2014    Stary Jaworów             Powalone drzewo.                                  16:57-17:39

19. 17.03.2014     Jaworzyna Śląska       ul.Kościuszki.       Pożar zarośli.           21:38-22:37

20.18.03.2014      Jaworzyna Śląska        ul.Ekerta.               Sucha trawa.           22:15-22:33

21.18.03.2014      Jaworzyna Śląska        ul.Ekerta                Pożar altanki.         22:34-00:20

22. 21.03.2014    Pasieczna                      Pożar stodoły.                                  13:10-21:04

23. 22.03.2014   Jaworzyna Śląska       ul.Kilińskiego          Sadza w kominie.   19:42-21:00

24. 30.03.2014   Jaworzyna Śląska       ul.Jana Pawła II     Sucha trawa.            14:40-15:32

25. 03.04.2014     Jaworzyna Śląska     Nasyp kolejowy.                                        15:58-16:56

26. 03.04.2014     Jaworzyna Śląska      Fałszywy alarm.                                        22:59-23:28

27. 10.04.2014      Jaworzyna Śląska      Fałszywy alarm.                                        23:52-00:30

28. 21.04.2014      Żarów                           Topielec.                                            22:23-00:39

29. 26.04.2014      Jaworzyna Śląska       ul.Ceglana              Pożar altanki.         21:24-22:25

30. 01.05.2014      Jaworzyna Śląska        ul.Wolności          Pożar mieszkania.   08:29-10:40

31. 08.05.2014      Nowy Jaworów              Wypadek samochodowy                     16:04-17:01

32. 14.05.2014      Nowy Jaworów              Pomoc Policji                                       3:31-5:23

33.17.05.2014       Witków                            Pompowanie wody                              16:18-17:21

34. 17.05.2014      Nowy Jaworów              Zator                                                       19:35-20:56

35. 17.05.2014      Jaworzyna Śląska          ul.Powstańców     Sadza w kominie   22:30-23:12

36.19.05.2014      Jaworzyna Śląska           ul.1go Maja    Kosz na śmieci             13:41-13:49

37.20.05.2014      Jaworzyna Śląska          Sucha trawa                                            18:43-19:18

38.30.05.2014     Jaworzyna Śląska         ul.Ceglana       Fałszywy alarm             16:54-17:12

39.06.06.2014     Jaworzyna Śląska         ul.Kościuszki   Kosz naśmieci               07:03-0744

40.06.06.2014    Jaworzyna Śląska        ul.Sportowa     Ochrona P.Pożarowe    15:45-23:45

41.07.06.2014     Jaworzyna Śląska        ul.Sportowa    Ochrona P.Pożarowe     15:38-00:12

42.09.06.2014    Jaworzyna Śląska         Usuwanie roju pszczół                            15:27-15:52

43.24.06.14         Jaworzyna Śląska         Sucha Trawa                                             14:18-15:09

44.24.06.2014   Jaworzyna Śląska          Fałszywy Alarm                                        21:36-22:21

45.25.06.2014   Jaworzyna Śląska          ul.Wolności  Wypadek Samochodowy  18:19-18:42

46.03.07.2014                                             Pożar Wysypiska Śmieci                      20:28-21:03

47.03.07.2014   Jaworzyna Śląska           ul.Powstańców  Pożar wieży ciśnień       21:45-22:25

48.04.07.2014  Jaworzyna Śląska            Fałszywy Alarm                                        22:17-22:53

49.06.07.2014  Jaworzyna Śląska          ul.Kasztanowa  Pożar wieńców na cmentarzu  16:45-17:41

50.07.07.2014  Nowy Jaworów                Wypadek Samochodowy                           08:44-09:24

51.07.07.2014  Milikowice                        Usuwanie  roju pszczół                             16:50-17:28

314.05.2 014      Nowy Jaworów               Pomoc policji.                                        03:31-05:23

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.