Sztandar

Nadanie Sztandaru.

sztandar                                                                             sztandar1

              W dniu 16 września 2000r.o godz. 14,00 miała miejsce niezwykła dla jaworzyńskich strażaków uroczystość. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śl. otrzymała sztandar. Społeczność gminy ufundowała go swoim strażakom w dowód wdzięczności i uznania za ich trud i poświęcenie.
         Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na tę uroczystość przybyli m.in.: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP – Ireneusz Niedźwiecki, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – Ryszard Wikliński, Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu – st. bryg. Zbigniew Szczygieł, Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy – st.kpt. Tomasz Szuszwalak, Burmistrz Miasta – Halina Dydycz, Przewodniczący Rady Miejskiej – Artur Nazimek, Proboszcz Parafii – ks.Kanonik Janusz Stokłosa, Komendant Policji – Aleksander Cieślik, Dyrektor Gimnazjum nr 1- Krzysztof Sołtys, Dyrektor SP – Teresa Gawron, przedstawiciele Zarządów Miejsko – Gminnych ZOSP ze Strzegomia, Świdnicy, Żarowa i Jaworzyny Śl., prezesi i naczelnicy jednostek OSP działających na terenie gminy, a także przedstawiciele zarządów zakładów pracy i instytucji oraz osoby prywatne.
       

nadanie                                                                    akt

  Uroczystość przebiegała zgodnie z obowiązującym ceremoniałem pożarniczym. Po wbiciu pamiątkowych gwoździ przez gości i fundatorów sztandaru, Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru – Krzysztof Sołtys , który jest jednocześnie członkiem komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu, przekazał w imieniu społeczeństwa sztandar Prezesowi ZW ZOSP RP -I.Niedźwieckiemu. Po odczytaniu Aktu nadania, sztandar w imieniu jednostki przyjął jej naczelnik – Wojciech Jagieła. I tu nastąpił moment jeszcze bardziej uroczysty. Zarząd Główny ZOSP RP w uznaniu zasług za dotychczasową służbę odznaczył jednostkę OSP w Jaworzynie Śl. srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Gratulacje, słowa uznania i życzenia w imieniu druhów swojej jednostki przyjęła Prezes OSP – Natalia Kita. „To dla nas wielkie święto. To w sztandarze właśnie zawarty jest symbol trwałości i tradycji osp, a szacunek wyrażany wobec sztandaru jest zawsze szacunkiem wyrażanym ludziom niosącym bezinteresownie ratunek. Doceniamy to i jesteśmy wdzięczni. (…) Chylę czoła przed fundatorami sztandaru, którzy rozumiejąc ideę i znaczenie posiadania sztandaru przez strażaków ochotników, nie szczędzili pieniędzy na ten cel. Sztandar, który dzisiaj otrzymaliśmy jest dla nas wielkim wyróżnieniem, honorem i wielkim zobowiązaniem. Nadane jednostce odznaczenie za zasługi dla pożarnictwa jest świadectwem, że to, co do tej pory robiliśmy, zrobiliśmy dobrze. Tak nauczyła nas historia- Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – powiedziała dh N.Kita w swoim końcowym wystąpieniu. 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.