Remiza

Remiza kiedyś a dziś.

SDS

    OSP w Jaworzynie Śl.- jako jedyna w gminie – nie posiada własnej bazy lokalowej. Jedyne pomieszczenie garażowe ( bez zaplecza higieniczno – sanitarnego), w którym garażowany jest średni samochód gaśniczy Star 244 GBM znajduje się na terenie prywatnego zakładu pracy ( Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina” spółka z o.o.).    Jednostka włączona w 1997r. do KSRG aktualnie liczy 49 członków, w tym 29 czynnych ( z czego 5 kobiet i 4 MDP). W II 2001r. powołano jednostkę operacyjno – techniczną ( 20 osób).
Z uwagi na rolniczo – przemysłowy charakter gminy, jak i węzeł kolejowy, przez który transportowane są składy pociągów z różnymi środkami chemicznymi, celowe jest wyposażenie jednostki w drugi samochód gaśniczy z wodą oraz samochód ratownictwa chemicznego. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zapewnienia miejsc do garażowania takich samochodów.
Po 10 letnim okresie starań władz jednostki o przydzielenie działki pod budowę, OSP otrzymała ją w sierpniu 2000r. W 2001r. zlecono opracowanie PT. Koszt dokumentacji projektowej – 28 609 zł i kosztorysowej – 4 000 zł, w całości pokryty został ze środków gminy.
OSP w Jaworzynie Śl. jest wyszkoloną, najlepiej technicznie wyposażoną i najczęściej dysponowaną jednostką do działań ratowniczych na terenie gminy(50 – 60 wyjazdów rocznie) Została włączona w skład Dolnośląskiej Brygady Odwodowej jako odwód operacyjny Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności gminy( organizuje spotkania z dziećmi przedszkolnymi, konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, aktywnie uczestniczy w WOŚP oraz innych imprezach organizowanych na rzecz gminy). Obserwuje się wzrost zainteresowania młodzieży sprawami ochrony przeciwpożarowej. Własna strażnica będzie szansą dalszego rozwoju samej jednostki jak i ochrony p.poż. na terenie gminy. Możliwe stanie się systemowe prowadzenie działalności szkoleniowej swoich członków jak i młodzieży szkolnej. Stanowić będzie również siedzibę Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP. Realizacja inwestycji w pełni zabezpieczy potrzeby OSP do wykonywania jej statutowych działań.

Budowa Strażnicy.

Budynek strażnicy OSP wykonany jest w formie zwartej bryły wolno stojącej wewnątrz istniejącego kwartału zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
W programie użytkowym obiektu znajdują się:
– na parterze (część operacyjna): pomieszczenie administracyjno – biurowe, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, pomieszczenia techniczne i magazynowe, hala oraz boks garażowy na 3 samochody.
– na piętrze: izba pamięci, sala wielofunkcyjna ( mieszcząca ok. 100 osób) z zapleczem, pokój gościnny i pomieszczenia higieniczno – sanitarne.
Łączna powierzchnia pomieszczeń na parterze wynosi – 265,3 m2, a na piętrze – 304,1 m3. Instalacje wewnętrzne: ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z zastosowaniem i wykorzystaniem pompy ciepła, instalacje wod- kan przez przyłączenie do sieci miejskiej, instalacja elektryczna – zgodnie z warunkami technicznymi ZE.
Całość tworzy spójną architekturę, powściągliwą w formie, a jednocześnie oryginalną, wpisującą się w historyczny układ architektoniczno – urbanistyczny stanowiąc jego uzupełnienie i podkreślając jego walory.
Niestety, to tylko projekt.

elewacja1        elewacja

Czerwiec, 2004r. Ruszamy z budową remizy.
Początki są trudne. W planie pracy OSP na rok bieżący zaplanowaliśmy rozpoczęcie budowy naszej remizy. Mamy już kierownika budowy. Nieodpłatnie tę funkcję zgodził się pełnić Pan inż. Mariusz Gil. W Starostwie Powiatowym w Świdnicy otrzymaliśmy Dziennik budowy. W czerwcu – zaraz po zawodach sportowo-pożarniczych postanowiliśmy „wystartować”. Wykonaliśmy te prace, które mogliśmy sami wykonać, oczywiście po przeszkoleniu i pod nadzorem naszego kierownika budowy: uporządkowaliśmy teren po wiacie magazynowej z jednoczesnym usunięciem pozostałości konstrukcji wiaty oraz prace rozbiórkowe istniejących komórek i boksów, oczyściliśmy teren budowy z chwastów oraz wykonaliśmy prace porządkowe.
Pracowali wszyscy: nasi mali druhowie – członkowie MDP, druhny i druhowie seniorzy. Aktywnie wspierał nas nasz strażacki Dziadek- dh Jan Jagieła. Ogromną pomocą służył nam Pan Jan Araszczuk – radny obecnej kadencji, który nieodpłatnie świadczył nam usługę transportową. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że udało nam się naszą budowę rozpocząć. I etap mamy już za sobą. Teraz kolej na specjalistyczne prace ziemne.

 

 

10339694_680164685354092_5408230772305928686_n

 

 

10292537_680164688687425_8950110806599031202_n

Rok 2005. Prace ziemne.
Ten rok był kolejnym przełomem przy budowie remizy, w końcu zaczęło się prawdziwe budowanie. W tym roku postanowiono wykonać kolejny etap „Specjalistyczne roboty ziemne i fundamentowe”.
W czerwcu na plac wkroczyli budowlańcy i zaczęło się. Rozpoczęli od wykonania wykopu pod fundamenty budynku. Kiedy wykop był już gotowy rozpoczęto budowę fundamentu budynku. Został on wykonany z bloczków betonowych, następnie zaizolowany styropianem i specjalną matą. Po wykonaniu fundamentu własnymi siłami ponownie zakopaliśmy całość. Wreszcie widać zarys budowli i pomieszczeń jakie będą się w niej znajdować. Teraz pozostaje nam czekać na kolejny etap wznoszenie murów.

 

1

3

Rok 2006

Kolejny etap budowy powstają pierwsze ściany a za nimi kolejno kondygnacje.

10292478_680180812019146_9123074085148651746_n   10314601_680180575352503_5484540834840670545_n

Rok 2014

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.